Titel

Restaurering

Det pågående projektet i kraftstationen på Oscar-Fredriksborgs fästning handlar om att restaurera en gammal dieselmotor som stått oanvänd under lång tid. Kraftstationen har en gång i tiden försett hela fästningen med elektricitet, men nu är målet bara att göra i ordning en av motorerna så att den går att köra över huvud taget.

Kraftstationen i grottan med de två dieselmotorerna.I kraftstationen står två gamla dieselmotorer i en grotta i berget. Motorerna är från 1910 och producerade elektriciteten som fästningen behövde fram till mitten av 1920-talet. Därefter användes de som reservkraftverk vid behov fram till 1950-talet för att sedan överges. Under den aktiva tiden sköttes de nog om ordentligt men när de inte längre användes så lämnades lokalen och utrustningen som den var, utan vård och underhåll på flera decennier.

Motorn som ska restaureras.Under 1990-talet påbörjades ett försök att restaurera en av motorerna, nr 9041. Det var ett projekt som av olika skäl inte fullföljdes. Men sommaren 2009 återupptogs arbetet av en grupp entusiaster med det långsiktiga målet att om möjligt få motorn i körbart skick.

Den sönderrostade motorn.Den andra motorn är i dåligt skick och mycket rostig. Det finns inga planer på att restaurera även den. Istället får den tjäna som reservdelslager åt den som håller på att bli restaurerad. Den fungerar också som en påminnelse om hur långt förfallet hade gått. Även den motor som håller på att restaureras har en gång sett ut som den här.

På de här sidorna beskrivs steg för steg det kontinuerliga arbetet med restaureringen. Välj olika arbetsmoment att läsa mer om i menyn till vänster eller med pilarna längst ner på sidan.

avdelare