Titel

Kompressorproblem

När kompressorn provkördes upptäcktes flera problem. Det var besvärligt att få den att sitta fast ordentligt utan att skaka loss från betonggolvet. Den producerade inte heller förväntat lufttryck. Därför togs kompressorn isär och den hårt slitna kolven renoverades och dess kolvringar byttes ut.

Ny pump och gammal tank.Tidigare hade en kompressor införskaffats för att kunna fylla tryckluftsflaskorna med komprimerad luft som behövs för start och bränsleinsprutning. När systemet för tryckluft, med luftflaskor och rör, började komma på plats blev det så småningom dags att även installera kompressorn. Den monterades på golvet intill dieselmotorn, elektricitet och strömbrytare installerades och en modern vattenpump köptes in för att ge kylvatten till den. Pumpen kopplades till en gammal tank som hade fyllts med vatten via en slang.

Fundamentets fästen har gått av. Foto: Peter.När kompressorn arbetade blev kraften i den så stor att den hoppade och skakade mycket våldsamt. Förankringen i golvet skakade sönder och hela apparaten, med kompressor, elmotor och ram, hoppade runt på golvet med ett enormt oväsen. Den kommer att behöva fästas på något annat och bättre sätt. Ett annat stort problem var att en säkerhetsventil på kompressorn öppnade sig efter en stunds körning och att kompressorn inte förmådde skapa ett så högt lufttryck i flaskorna som förväntat. Kanske var kompressorn i alltför dåligt skick för att kunna användas?

Kompressorns kolv är hårt sliten. Foto: Peter.Olika former av felsökning vidtog. Luckorna öppnades på kompressorn för att kunna göra rent bättre. Speciell uppmärksamhet ägnades åt tillförseln av kylvatten. Det upptäcktes att elmotorn drev kompressorn åt fel håll mot det föreskrivna så detta åtgärdades. Men ingenting hjälpte för att kunna köra apparaten med tillfredsställande resultat utan att säkerhetsventilen öppnades. Ett beslut togs därför att demontera kolven. Det är kolven som genom rörelsen i cylindern bygger upp det höga trycket i kompressorn. Kolven såg verkligen inte bra ut när den kom fram. Ringarna satt fast och både dessa och kolvens yta var ojämna och repiga.

Smärgelduk på kolven. Foto: Peter.Kolven hade väl skurit någon gång tidigare och nu höll den inte tätt längre mellan det lägre och det högre trycket i cylindern vilket kan göra att säkerhetsventilen öppnar sig. Men frågan var hur detta skulle åtgärdas. Byta ut hela kolven eller bara kolvringarna? Eller var kanske hela kompressorn så dålig att det vore bättre att skaffa en annan? Det var i alla fall lättare och billigare att köpa nya ringar än en helt ny kolv så det blev metoden att pröva och det är trots allt ringarna som i huvudsak står för tätningen i cylindern. Kolvringar beställdes från tillverkaren i Tyskland och under tiden rengjordes och slipades kolven varsamt.

Improviserad montering av kolv som kräver många händer. Foto: Peter.De nya kolvringarna monterades utan bekymmer. Men istället uppstod problem när kolven skulle föras tillbaka ned i cylindern. På samma sätt som beskrivits för återmonteringen av kolven på dieselmotorn så tog ringarna emot även på kompressorn. Även i detta fall gjorde bristen på lämpliga specialverktyg att en annan lösning måste improviseras fram. Genom att hålla ner och vrida in plattjärn mellan kolv och cylinder så trycktes den fjädrande ringen in tillräckligt för att kolven skulle kunna bankas ned bit för bit.

Efter byte av kolvringar och justering av säkerhetsventilen fungerade kompressorn bättre. När dessutom en kopparbricka i en ventil hade glödgats för att bli mjuk och därmed kunna täta bättre så började apparaten fungera riktigt bra och ett mycket högre lufttryck kunde uppnås.

avdelare