Titel

Nedsänkning av luftflaskor

När tryckluftsflaskorna var färdiga skulle de ställas tillbaka på sin ursprungliga plats som är en grop i golvet bredvid dieselmotorn. Efter vissa förberedelser av gropen och med hjälp av en provisorisk hissanordning kunde de tunga luftflaskorna sänkas ned och monteras på plats.

Gropen för luftflaskorna.I golvet finns en grop där tryckluftsflaskorna ska stå. I gropen lades först en grusbädd och därefter några tegelstenar som flaskorna skulle vila på. Ner i gropen placerades även ett rör för att kunna pumpa upp vatten från botten. Det rinner nämligen till vatten i gropen från berget eller marken.

Förflyttning av tryckluftsflaskor.En speciell träställning tillverkades över gropen för att kunna hissa ned flaskorna i den. Även traversen fick användas för att lyfta och transportera flaskorna närmare gropen.

Redo för nedsänkning.Väl placerade över gropen stod luftflaskorna i upprätt läge redo att hissas ner. Träställningen fungerade som en slags kran när flaskorna sänktes ner i gropen.

Äntligen på plats.För att få en distans mellan flaskorna finns en gammal träform kvar med utsågad passform för flaskorna. Träformen monterades mellan flaskorna, vilka hålls samman av ett metallband. Det nya röret för att pumpa upp vatten visade sig passa precis mellan flaskorna ner i gropen.

avdelare