Titel

Rengöring av cylinder och vevhus

Även motorns inre delar granskades och gjordes rena, så som insidan av cylindrarna, vevhuset och vevlagren. En del rost fick försiktigt avlägsnas från lagren. Dessutom undersöktes smörjkanalerna som mynnar i cylindrarna. De provades sedan och tätades vid behov.

Arbete med vevlager. Foto: Lennart FahlénCylindrarnas insidor gjordes rena, precis som kolvarna, med smörjolja, lacknafta och smärgelduk. Genom att krypa in i motorn och sitta mellan cylindrarna gick det också att göra rent vevhuset. Det hade samlats mycket smuts, olja och rost i tråget under cylindrarna. Även vevlagren inspekterades och rengjordes. Vevlagret till cylinder tre var angripet av rost då det har legat under vatten en längre tid. Vevtappen befriades från rost med smärgelduk och även Babbitts-lagret putsades.

Cylindern sedd nerifrån.När kolven var upplyft gick det att inspektera smörjkanalerna in till cylindern. Det var ett besvärligt arbete då någon måste krypa in i maskinen och försöka lokalisera de små hål som mynnar i cylindern. Genom att peta med en spik i änden av en träbit gick det att öppna upp de igensatta kanalerna.

Mässingsmuttern satt hårt.När smörjkanalerna sedan provades visade det sig att en genomföring in till cylindern läckte. Olja sprutade ut mellan röret och den mässingsmutter som leder in till genomföringen. Försiktigt, med en stor rörtång, gick det tillslut att ta loss mässingsmuttern. Läckaget åtgärdades genom att de gamla packningarna byttes ut mot nya fiberpackningar.

avdelare