Titel

Topplocksmontering

Topplocken monterades på motorn med många och kraftiga muttrar. Det var ett mödosamt arbete att dra åt alla dessa i rätt ordning och med rätt vridmoment eftersom hela arbetet utfördes för hand. Därefter monterades alla nyrenoverade ventiler som skulle sitta ovanpå topplocken.

Bultarna för topplocket.Innan topplocken kunde monteras tillbaka, byttes topplockspackningarna ut. Det fanns gamla packningar av glödgad koppar kvar på lagret som kunde användas. Varje topplock monterades sedan på åtta bultar, 42 mm i diameter, Whitworth-gänga.

Bengt visar upp skruvnyckeln med förlängningsröret.Men det var ett problem att hitta en skruvnyckel med rätt storlek. Nyckelvidden som krävdes är nämligen hela 65 mm. Det fanns ingen bland de kvarlämnade verktygen i anläggningen. Genom kontakter med andra verkstäder gick det emellertid att låna den rätta skruvnyckeln. Det nödvändiga vridmomentet uppskattades med hjälp av tabeller. För att kunna åstadkomma det behövs ett 2,5 m långt rör som förlängde skruvnyckelns skaft som en hävstång.

Topplock och ventiler.Bultarna sitter ovanpå den höga motorn så arbetet var tvunget att ske från en lika hög höjd. Det gick att kliva upp på arbetsbänken och i fönsternischen för att komma upp i höjd, dessutom sattes en riktig byggnadsställning upp mellan maskinerna för att kunna dra åt muttrarna från alla håll. Det här var ett slitsamt arbete eftersom det krävde att muttrarna dras åt i omgångar och i motsatspar med mycket klättrande upp och ner på ställningarna.

Avgasventil innan behandling.Ovanpå topplocket monterades insugs-, avgas- och bränsleventiler, insugningsfilter samt vipparmar. Alla dessa delar har gjorts i ordning vilket har tagit lång tid. Rosten slipades bort och alla gängor gjordes rena. Ventilernas tätningsytor slipades in med slippasta för att fås täta. Delarna målades med linoljefärg, både rostskydd och täckfärg.

Ventiler och vipparmar på plats.De gamla rören som gick mellan bränsleventilerna var sönderrostade så nya har tillverkats med samma svängda form. Vissa delar kunde plockas från den andra dieselmotorn som finns i samma lokal. Den är bortom all räddning och används som reservdelslager åt den maskin som håller på att restaureras.

avdelare