Titel

Dieselmotorerna

I kraftstationen på Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö i Stockholms skärgård står några gamla dieselmotorer i ett bergrum. Två av motorerna utgjorde hjärtat i det kraftverk som gav elektricitet åt fästningen. Det är ett par rejäla bjässar som är över hundra år gamla.

Fabrikat

AB Diesels Motorer

Modell

Polar T3K

Tillverkningsår

1910

Motornummer

9041 respektive 10017

Cylindrar

3 st

Effekt

135 hk

Varvtal

260 r/m

Slagvolym

85 liter

Slaglängd

430 mm

Cylinderdiameter

290 mm

Vikt

15 ton

Motor nr 9041 i förgrunden och 10017 i bakgrunden.

De två stora dieselmotorerna i Oscar-Fredriksborgs fästning är tillverkade 1910 av AB Diesels Motorer i Sickla och fraktades med pråm till Rindö. Till varje motor är två generatorer kopplade som producerade elektricitet. De var i drift fram till mitten av 1920-talet då Rindö istället fick elektricitet installerat från Vattenfalls kraftledningar. Kraftstationen stod sedan som reserv till 1950-talet och fick därefter förfalla i många år. En av motorerna har restaurerats, vilket beskrivs på sidorna om verksamheten.

Att köpa en Polar Diesel Motor, modell T3K, kostade 26900 kr när det begav sig. Då ingick även svänghjul, ljuddämpare, bränsledagtank, kylvattenpump, smörjanordningar, rörledningar, emballage, frakt och montage. Sedan tillkom generatorer och resten av den elektriska utrustningen. Kostnaden 26900 kr år 1910 motsvarar över 1 200 000 kr hundra år senare.

En tredje dieselmotor, som egentligen inte hör hemma i fästningen, har placerats bland de andra för att få en bra plats att stå på. Motorn är av modellen Z4C och tillverkningsåret 1914. Den har använts för att producera elektricitet för Torsbergsbatteriet. Motorn verkar vara i ganska bra skick men har troligtvis inte startats på flera decennier. Läs mer om bakgrunden och hur den kom in i anläggningen

Fabrikat

AB Diesels Motorer

Modell

Polar Z4C

Tillverkningsår

1914

Motornummer

13082

Cylindrar

4 st

Effekt

50 hk

Varvtal

550 r/m

Slagvolym

18 liter

Slaglängd

210 mm

Cylinderdiameter

165 mm

Vikt

2,5 ton

Motor nr 13082.
avdelare