Titel

Byte av avgasrör

Avgasröret var svårt angripet av rost och på flera ställen hade det uppstått hål där gaserna trängde ut. Att bara laga de synliga hålen visade sig vara otillräckligt. Det blev nödvändigt att helt riva ut de gamla rören och istället montera in nya rör. Dessa svetsades ihop så att de fick samma form och sträckning som de gamla hade haft. Även den gamla rostiga ljuddämparen togs bort.

Hål på avgasröret.Dieselmotorn hade alltså äntligen startat. Men ett senare försök att köra igång motorn igen fick snabbt avbrytas när avgaser vällde ut i grottan och gjorde det besvärligt att stanna kvar i lokalen. Avgassystemet, med en stor gammal ljuddämpare och ett långt rör i en kulvert genom nästa hela rummet, läckte alltså på ett eller flera ställen. Det var inte så oväntat, eftersom både rör och ljuddämpare var mycket angripna av rost och genom sin placering var svåra att undersöka och reparera. Redan tidigare hade ett hål reparerats på avgasröret och efter nya felsökningar upptäcktes flera andra hål. Även de nya hålen reparerades med ljuddämparbandage för bilar.

De gamla rören har tagits bort.När motorn startades igen så visade det sig tyvärr att de nya lagningarna fortfarande läckte. Det berodde troligtvis på att röret eller ljuddämparen delvis var blockerade invändigt av smuts eller rost. Det började stå klart att de gamla avgasrören var för dåliga för att använda. Svåråtkomliga och sönderrostade skulle de bara bidra med nya problem, så beslutet togs därför att helt byta ut de gamla avgasrören mot nya som skulle köpas in. Sålunda kapades de gamla rören i mindre sektioner, monterades loss och bars ut. När rören hade tagits loss och kunde granskas närmare gick det verkligen att se hur dåliga de var.

Lennart demonterar ljuddämparen.Även ljuddämparen skulle avlägsnas, men inte ersättas av någon ny. Det lär inte behövas någon ljuddämpare eftersom motorn kommer att användas väldigt lite. Den gamla ljuddämparen var stor och tung, och den satt monterad i ett litet bås i hörnet av grottan där det var svårt att komma åt den. Att bara lyfta upp den var ett besvärligt arbete. Att sedan få isär den var ännu värre. Den hade rostat ihop totalt och muttrarna som höll ihop dess två halvor gick inte att rubba. Först när bultarna hade kapats kunde pjäsen öppnas och delarna släpas bort. Invändigt var den full av gammal lös rost som fick tömmas ut.

Nya rör formas efter gamla.De raka sektionerna av de nya rören var 6 m långa och det gick inte att få in dem genom den trånga gången som leder till kraftstationen. Istället öppnades fönsterluckorna till grottan för att kunna lyfta in dem den vägen. Rören skulle följa samma sträckning som förut, genom kulvertar i golvet, runt böjar och svängar, fram till mynningen i skorstenen. Därför formades de med de gamla rören som förlaga, precis som rören på dieselmotorn tidigare hade bytts ut med de gamla som mall.

Svetsarbete.Det blev mycket svetsarbete när ett stort antal rördelar och krökar skulle sammanfogas. Många gånger sitter avgasröret svårtillgängligt i trånga utrymmen och det krävdes stora ansträngningar för att svetsa ihop alla delar av röret som går genom lokalen. Speciellt besvärligt var det att göra sista biten av avgasröret som mynnar inne i den murade skorstenen.

Tillslut var i alla fall det nya avgasröret färdigt och inkopplat till motorn och det blev dags att prova hur det skulle fungera genom att starta motorn igen. Det nya röret fungerade fint och ledde utan problem avgaserna till skorstenen. Men då upptäcktes istället några läckor i själva skorstenen...

avdelare