Titel

Återmontering av kolv

Det var ett besvärligt arbete att få ner kolvarna i motorn igen. När de rätta verktygen saknades för att sätta tillbaka kolvarna i cylindrarna krävdes uppfinningsrikedom och improvisationer.

Utstickande kolvringar.Det var inte lätt att föra ner kolvarna i cylindrarna igen då kolvringarna fjädrade ut och tog emot kanten. Kolvringarna var tvungna att pressas in mot kolven när denna sänks ner i cylindern. Något passande verktyg i rätt dimension stod inte att finna utan här krävdes det improvisation. Kolven sänktes ner i cylindern tills den nedersta kolvringen tog emot.

 

Kilarna som tryckte samman ringen. Brickorna symboliserar bultarna.Sedan sågades små kilar ut i formplyfa och placerades mellan topplocksbultarna och ringen som tog emot. Kilarna bankades in så att ringen trycktes in tillräckligt för att kunna sänka ned kolven förbi ringen och arbetet kunde fortsätta med nästa ring. Tillslut gick hela kolven ner.

avdelare