Titel

Rördragning

Runt motorn sitter en stor mängd rör för olika ändamål och att ta hand om dessa har varit en viktig del av motorrestaureringen. Vissa rör var för dåliga för att kunna återanvändas och fick därför nytillverkas. Det svåra var att böja de nya rören till samma form som de gamla.

Så här får inte ett rör se ut. Foto: PeterEn viktig del av dieselmotorn utgörs av alla rör, ledningar och kanaler med uppgift att transportera fram diverse ämnen till olika delar av maskinen. Det som ska fram är bränsle, tryckluft för bränsleinsprutning och igångsättning, vatten för kylning samt olja för smörjning. Därför var det en stor uppgift under restaureringen att ta hand om alla dessa rör och se till att de fungerade. Vissa delar var så förstörda av rost att de var tvungna att nytillverkas medan andra gick att återanvända.

Bengt svetsar ihop gamla rör.Rören har ofta en komplicerad form med många böjar för att passa in mellan två punkter utan att vara i vägen. De gamla rören som ledde tryckluft från flaskorna till motorn var för rostiga för att kunna användas. De avlägsnades i sin helhet från motorn och användes som mallar när de nya skulle tillverkas för att dessa skulle få precis samma böjning.

Nytillverkade tryckluftsrör. Foto: PeterFör att tillverka de nya tryckluftsrören anlitades Tenö Varv i Vaxholm. Rören fick samma utseende som de gamla och kunde installerades direkt på motorn. För att få täta anslutningar användes den gamla tekniken att linda gängorna med lin.

Nygamla rör till kylvattenpumpen. Foto: PeterÄven i de fall då gamla rör inte kunde återanvändas så var det inte säkert att de ersattes med helt nya rör. För vattenrören till kylvattenpumpen återanvändes gamla, men hela, rör och kopplingar från ett annat sammanhang.

Alla gamla rördragningar som tidigare varit i bruk återinstallerades emellertid inte under restaureringen. Förr fanns till exempel en konstruktion som tillät förvärmning av bränslet för att få det mer lättflytande. Men med dagens höga kvalitet på dieselolja behövs ingen sådan förvärmning varför dessa rör kunde tas bort.

avdelare