Titel

Kylvattenläcka

Under en motorkörning upptäcktes en kylvattenläcka inne i en cylinder. Det kan vara ett symtom på ett mycket allvarligt fel i motorn. Den här gången visade sig problemet vara några trasiga packningar runt ett oljerör och det var förhållandevis enkelt att åtgärda. Men det blev ändå ett stort arbete att ta isär cylindern och lyfta ur kolven.

Kolvens vevstake lossas från vevlagret.Dieselmotorn startas regelbundet för att få mer körtid och kunna bidra med en fördjupad kunskap om hur den bör hanteras. Det är också ett sätt att upptäcka olika problem med utrustningen som kan uppstå med tiden. Ett sådant fall var när det började droppa vatten från en av cylindrarna. Vattnet kom fram i underdelen av cylindern där det finns en öppning ner mot vevaxeln.

Vattnet, som säkert var kylvatten, skulle befinna sig innesluten i kylvattenmanteln runt om cylindern och verkligen inte rinna ner på insidan av cylindern. Det kunde betyda att det gjutna motorblocket hade spruckit någonstans eller att det rostat hål i cylinderfodret. Det vore i så fall en katastrof för motorn. 

Kolven urtagen för undersökning och rengöring.För att undersöka problemet fick först topplocket avlägsnas. Därefter lossades hela kolven och dess vevstake från vevlagret, lyftes upp ur cylindern och placerades på golvet bredvid. När insidan av cylindern undersöktes upptäcktes att det fanns rost på halva cylinderytan och även på kolven. Rosten i cylindern gick inte ovanför den nivå som kolven går till utan bara vid sidan av och nedanför den. Det gick inte att upptäcka något rosthål i cylinderns väggar, vilket var lovande. Men vattnet måste ha kommit någonstans ifrån och undersökningen fortsatte. 

Inne i cylindern mynnar en oljeledning som smörjer kolven med olja från lubrikatorn. Oljan passerar kylvattenrummet mellan foder och motorblock via ett rör som leder från en mässingsmutter på utsidan av motorn. Det kan vara svårt att lossa muttern och få ut röret, men samma del hade tidigare lett till problem på en av de andra cylindrarna och det var därför viktigt att få loss det misstänkta röret.

Ett sådant här rör orsakade läckan. Foto: Peter.Mycket riktigt visade det sig att packningarna som tätade röret mot cylinderväggarna var dåliga eller rent av trasiga. Det var troligtvis orsaken till vattenläckan och packningarna byttes därför ut mot nytillverkade. Innan motorn monterades ihop igen gjordes kolven och insidan av cylindern rena från den rost som hade bildats. Därefter sänktes kolven ned i cylindern och topplocket monterades på. Efter sedvanlig efterjustering av ventiler kunde motorn startas igen. Den här gången upptäcktes inget läckande vatten och det är bara att hoppas att det förblir så.

avdelare