Titel

Generatorstyrning

Restaureringen av generatorn gick vidare till manöverpanelen. Där satt elektriska reglage för att kontrollera storleken på den likspänning som generatorn producerar. Men de gamla motstånden hade rostat sönder och var tvungna att bytas ut. Målet var att kunna återanvända den ursprungliga ratten på manöverpanelen till att styra generatorn.

Shunt och ersättningsmotståndDet hade blivit möjligt att provköra en av de gamla generatorerna genom att använda en testuppkoppling med lösa motstånd som reglerade spänningen i fältlindningarna. Urprungligen hade spänningen reglerats med en så kallad shunt som satt på baksidan av manöverpanelen. Shunten är en slags strömventil som bestämmer hur stor del av strömmen som passerar genom generatorns fältlindningar för att skapa magnetfältet.

På shunten satt en arm som kunde röra sig mellan ett antal kontaktpunkter placerade i en cirkel runt den. Punkterna var kopplade till olika motstånd i shunten för att göra det möjligt att ställa in vilken resistans den skulle ha. Motstånden bestod av metalltråd lindad på isolerade järnrör. Dessa hade under årens lopp rostat och svällt så att trådarna hade gått av.

Shunten på baksidan av panelenMotstånden inne i shunten var alltså förstörda och gick inte att använda. Istället användes motstånd av ett annat slag. Även de var av en äldre modell men betydligt större eftersom de egentligen var avsedda för en högre effekt. De fick inte rum i själva shunten utan fick monteras utanför. Motstånden består av en lång metalltråd lindad runt en kärna av keramik. Genom att sätta klämmor med jämna mellanrum där man kan ta ut spänning delas resistansen upp i mindre steg om ca 1 ohm.

Från varje steg på shunten som skulle kopplas in drogs en kabel till en sektion av motstånden. När armen på shunten vrids över till en annan kontakt så kopplas fler eller färre sektioner av motståndet in. Det blir alltså en stegvis reglering av resistansen. Slutligen drogs nya kablar i golvet från manöverpanelen till generatorn eftersom de gamla hade rostat sönder. Shuntens arm sitter på en axel som är förbunden med en ratt på manöverpanelens framsida. Genom denna går det att kontrollera shuntens resistans och därmed magnetfältets storlek samt den producerade likspänningen.

Ratten på framsidan av panelen. Foto: PeterHela kedjan med dieselmotorn, generatorn och kontrollen på manöverpanelen var därmed restaurerad. En fungerade voltmeter, liknande de gamla, kopplades in på panelen för att mäta utspänningen.

När motorn provkördes igen visade det sig att generatorn behöll så pass mycket magnetisering mellan starterna att den kunde komma igång utan något extra kraftaggregat för att ladda fältlindningarna. Den lilla spänning som gick ut från generatorn bidrog till att öka graden av magnetisering i fältlindningarna så att mer spänning producerades, och så vidare. Först visade voltmetern ingen spänning alls. Men efter en liten stund började visaren långsamt att stiga. Med hjälp av manöverratten justerades resistansen så att den producerade spänningen blev ca 110 Volt. Precis som det fungerade för hundra år sedan!

avdelare