Titel

Kontroll av luftflaskor

Dieselmotorn är beroende av att få tryckluft från några tryckluftsflaskor. Med tanke på flaskornas ålder och det höga tryck som blir aktuellt så utfördes först en provtryckning av dem. Provtryckningen skulle ge besked om luftflaskorna fortfarande gick att använda innan de började restaureras.

Utrustning för provtryckning.Dieselmotorn får sin tryckluft från tre olika tryckluftsflaskor, två stora för startluften och en mindre för bränsleinsprutningsluften. Eftersom dessa hundraåriga järnflaskor måste hålla för höga lufttryck bör de först kontrolleras ordentligt innan det är mödan värt att renovera dem. Därför anlitades en besiktningsman för att kontrollera och provtrycka flaskorna. Det är sällan de får uppdrag som handlar om en så gammal utrustning. Första undersökningen med ultraljud såg bra ut och beslut togs att satsa på en riktig provtryckning.

Pågående provtryckning. Just nu 52 kg/cm2.Den här typen av provtryckning görs alltid med vatten eftersom det är säkrare än luft. Med hjälp av en högtryckstvätt kunde vatten med rätt tryck produceras som sedan fördes in i flaskorna. Efter att ha fått hjälp med att tillverka rörkopplingarna för vattnet och med att ersätta en trasig o-ring i högtryckstvätten gick det tillslut att genomföra provtryckningen under överinseende av besiktningsmannen. Resultatet utföll väl och de stora flaskorna blev godkända för arbetstrycket 30 kg/cm2 och den lilla för 55 kg/cm2.

Nymålade tryckluftsflaskor.Sedan vidtogs behandlingen av flaskorna. Efter att de slipades rena målades de med en modern epoxyfärg som rostskydd. Det är inte antikvariskt korrekt men bedömningen gjordes att det är säkrast att använda så gott rostskydd som möjligt i det här fallet. Flaskorna kommer nämligen delvis att stå i vatten eftersom grundvattnet tränger in i gropen där de ska placeras.

avdelare