Titel

Manometrar och rattar

Ibland är det nödvändigt att ta hjälp av utomstående hantverkare eller små företag för att kunna restaurera speciella detaljer. Två sådana exempel är nytillverkningen av skalor inne i manometrarna samt gjutningen av en ny ratt för en luftventil.

Skalan har fallit sönder.Alla delar som behövdes för restaureringen fanns inte kvar och allt som fanns på plats var inte i tillräckligt bra kondition för att enkelt kunna återställas till användbart skick. Vissa detaljer var tvungna att nytillverkas eller renoveras av anlitade hantverkare och specialister. Ett sådant fall var manometrarna (tryckmätare).

Nygjord skala. Foto: Linda.Manometrarnas grundfunktion var visserligen hel men skalan på vilken man avläser aktuellt lufttryck hade i många fall krackelerat och gjort det mer eller mindre svårt att tyda vad visaren pekade på. Mätarna lämnades därför till Manometerfabriken i Leksand för att renoveras. Där kalibrerades de och nya skalor ritades, fast i en tidsenlig stil.

De tre rattarna. Vilken är nytillverkad?Ett annat fall för nytillverkning var rattarna till luftflaskorna. Varje luftflaska har en avstängningsventil som manövreras med tillhörande ratt. När restaureringsarbetet påbörjades fanns bara en ratt kvar i grottan. Efter en tid hittades ytterligare en i ett gammalt förråd i fästningen. Men den tredje ratten fanns inte kvar.

Gjuteriets skylt.Kontakt togs med ett litet gjuteri i Alunda som lovade att med en gammal ratt som förlaga kunna gjuta en ny. Leveranstiden blev c:a två månader beroende på att de endast gör en gjutning varannan månad och då gjöt man totalt 4 ton gods. Resultatet blev mycket bra och ratten kunde användas utan vidare justering eller bearbetning.

avdelare