Titel

Ny kompressor

Det hade tidigare varit problem med den externa kompressorn och den fungerade fortfarande inte tillfredsställande. Men till slut kunde den bytas ut när möjligheten kom att få tag på en annan kompressor. Den nya kompressorn hade en annan konstruktion och arbetade något långsammare.

Montering av den nya kompressorn.När dieselmotorn är i gång ska den vara självförsörjande på tryckluft. Men för att få igång den när den inte har använts på ett tag måste en extern kompressor användas för att fylla på flaskorna med tryckluft. Därför installerades tidigt under restaureringsarbetet en begagnad kompressor med tillhörande elmotor. När den togs i bruk för att producera den nödvändiga startluften framkom det att den var i ganska dåligt skick. Ett omfattande renoveringsarbete fick utföras på den och bland annat byttes kolvringarna. Men kompressorn blev aldrig riktigt pålitlig, den läckte och vibrerade kraftigt under gång.

Gamla kompressorn.När chansen så kom att kunna byta ut kompressorn mot en annan blev det alltså ett lätt beslut. Det gamla fundamentet kunde återanvändas efter lite svetsarbete och den nya kompressorn monterades och kopplades in. Även den nya kompressorn är begagnad och har tidigare suttit i en båt, men den har lite lägre kapacitet och en något annorlunda konstruktion.

Den gamla kompressorn är encylindrig, där en och samma kolv består av två steg för att pumpa både ett lågt och ett högt tryck i samma slag. Den nya däremot har två separata cylindrar, en för det låga trycket och en för det höga. Fördelen med två cylindrar är att kompressorn får en jämnare gång och att den inte alls skakar lika mycket som den gamla gjorde.

Remdriften igång.En annan skillnad är att den gamla kompressorn var direktdriven via en frånslagbar friktionskoppling och den nya har remdrift mellan motorn och kompressorn. Eftersom den nya kompressorn har lägre kapacitet så tar den längre tid på sig men drar samtidigt mindre effekt. Den kan därmed direktstartas, till skillnad från den gamla som krävde den mer komplicerade Y/Δ-starten. Det senare är en metod att starta kraftigare motorer med en lägre initial spänning för att hålla nere startströmmen innan varvtalet har kommit upp och den egentliga driftspänningen slås på.

avdelare