Titel

Förberedelse av vattenpump

Ingen av kylvattenpumparna var i speciellt bra skick. De bästa delarna från de två pumparna letades ut för att kunna få ihop en fungerande pump. Ändå krävdes en hel del rengöring och slipning av delarna för att få dem användbara.

Slipning av ventil.Kylvattenpumpen för motorn som håller på att restaureras var helt sönderbruten. Den kan ha frusit sönder eller gått av om maskinen körts runt vid ett tillfälle då pumpen hade fastnat. Pumpen för den andra motorn var i något bättre skick men mycket rostig.

Slipverktyg.I vattenpumpen sitter två ventiler som bägge var i behov av att göras mer täta. Ett hemmagjort specialverktyg tillverkades av den anledningen för att kunna slipa ventilerna. Verktyget byggdes av ett avsågat kvastskaft och en slangklämma.

Vattenpumpen börjar monteras.Av två dåliga vattenpumpar gjordes ett försök att få ihop en bra. Men även det här momentet krävde mycket arbete. Fundamenten för pumphusen var fastgjutna i betonggolvet så golvet behövde hackas upp bit för bit runt pumparna för att få loss dem. Rosten slipades bort och delarna målades.

avdelare