Titel

Restaurering av Z4C

Den mindre motorn Z4C var i ganska gott skick när restaureringen påbörjades. Arbetet bestod till stor del av att göra rent motorn efter en lång tids stillastående. Z4C står bredvid den redan restaurerade motorn T3K och kunde kopplas in till de befintliga systemen för tryckluft och kylvatten. Efter rengöring krävdes en noggrann inslipning och justering av ventilerna som sitter på motorns topplock.

Z4C i förrådet innan restaureringenFör en tid sedan hämtades den mindre motorn Z4C till kraftstationen från militärens förråd och placerades bredvid sin större kusin T3K i väntan på restaurering. Z4C, med sina fyra cylindrar, är betydligt mindre än den några år äldre T3K, som har tre cylindrar. Båda kommer emellertid från samma tillverkare, AB Diesels Motorer. Det var ett företag som strävade efter att kontinuerligt förbättra sina konstruktioner och det märks att motorutvecklingen hade gått framåt mellan de två maskinerna. Z4C liknar mer en konventionell dieselmotor av modernare snitt. Den hade ett betydligt högre varvtal och lyckades prestera avsevärt högre effekt i förhållande till sin vikt än vad T3K gjorde.

Demonterade ventiler och vipparmarZ4C var i bättre skick än vad T3K hade varit när dess restaurering påbörjades. Den lilla motorn hade troligtvis förvarats i en för maskiner mer gynnsam miljö sedan militären tog den ur bruk. Genom att den varit insmord med konserveringsolja hade den undgått de värsta rostangreppen. Det gjorde att arbetsinsatsen för att restaurera den inte blev lika omfattande som för T3K, utan handlade mest om rengöring. Kolvarna lyftes inte upp ur cylindrarna den här gången eftersom det inte ansågs nödvändigt. Däremot togs vipparmar, ventiler och insprutare bort från cylindertopparna och genomgick en grundlig rengöring. Bränslenålarna, som reglerar inflödet av diesel, läckte och fick slipas in i sina lägen med polermedel. Även avgas- och insugsventilerna slipades.

Avskalade topplock med bränsle- och avgasrör i bakgrundenEtt betydande arbete lades ner på att dra fram olika rör och ledningar till maskinen samt att byta packningar i flera läckande kopplingar. En ny bränsleledning från dieseltanken drogs till motorn. Kylvattnet anslöts till samma system som den stora motorn, där en hydrofor trycker in vatten från en kylvattentank. Z4C har en egen kylvattenpump, men den används alltså inte. Inte heller används den lilla motorns egna luftflaskor som finns monterade under den. Det skulle ha inneburit ett omfattande arbete att ta fram och provtrycka dem. Istället drogs nya slangar från de stora luftflaskorna som hör till T3K, eftersom dessa står bredvid och redan är besiktigade. Vidare monterades ett nytt avgasrör som via en flexibel slang går från motorn och ut genom ett befintligt hål i kraftstationens vägg.

Mätklocka under justering av ventilspeletÖppning och stängning av cylindrarnas ventiler för bränsle, luft och avgaser styrs av en vipparm på varje ventil. Vipparmarna står med hjälp av en stötstång i förbindelse med kamaxeln vars rotation bestämmer sekvensen av öppningar och stängningar. Mellanrummet mellan stötstången och vipparmen, ventilspelet, är viktigt för att ventilerna ska täta och även klara av att leda bort värme från densamma. Därför var det nödvändigt att göra en noggrann inställning av ventilspelet för varje ventil. Vipparmarnas konstruktion medger inte en direkt mätning av ventilspelet utan detta får istället mätas från armens ovansida. En magnetmonterad mätklocka spändes fast på topplocket med nålen mot den vipparm som skulle justeras. Motorn baxades runt så att kolven stod i övre dödpunkt i kompressionstakten. Då är bägge ventilerna avlastade och ventilspelet kunde avläsas på mätklockan som glappet hos vipparmsrörelsen. Med en justerskruv på vipparmen kunde sedan rätt ventilspel ställas in. Rätt insprutningstid för bränslet ställdes in med hjälp av mätklockan och en skala som finns inritsad på svänghjulet. Insprutningen ska börja fyra streck före övre dödpunkt och pågå tills kamaxelns läge avbryter förloppet.

avdelare