Titel

Första startförsöket

Efter flera års tålmodigt restaurerande verkade allt till slut vara klart. Inga fler arbetsmoment borde vara nödvändiga för att kunna starta dieselmotorn. En motor som inte varit igång på mer än 50 år. Men skulle det gå att starta på första försöket? Var det verkligen en realistisk förväntan efter en sådan omfattande restaurering?

Första startförsöket. Foto: Peter.Restaureringen av dieselmotor nr 9041 hade pågått länge och omsorgsfullt. I teorin var allt på plats nu och det skulle kunna gå att starta motorn. Det fanns dieselolja, tryckluft, kylvatten och smörjolja. Vid starten ska tryckluft användas för att driva runt motorn några varv innan bränslet börjar sprutas in i cylindrarna och den därpå följande förbränningen driver motorn vidare. Nu var det äntligen dags. Kranen för startluften öppnades. Motorn började gå runt. Kranen för inblåsningsluften öppnades och bränslet började blåsas in i den komprimerade luften i cylindern. Nu skulle förbränning ske och motorn skulle gå av sig själv. Men någon antändning skedde aldrig. Istället släppte motorn gång på gång ifrån sig vita rökmoln. Allt medan trycket i startluftsflaskan snabbt försvagades.

Den läckande ventilen? Foto: Peter.Motorn startade alltså tyvärr inte. Men vad berodde det på? Och varför kom det ut rök ovanför motorn? Röken verkade komma från luftintaget där det aldrig borde komma ut någon gas. Men om ventilen som reglerar luftintaget inte var riktigt tät skulle kompressionsgasen kunna smita ut den vägen. Då skulle inte tillräckligt högt tryck uppkomma i cylindern och ingen antändning skulle ske. Luftventilen monterades därför bort och undersöktes. Då upptäcktes en förhöjd kant runt hela ventilen precis där den ska ligga an mot ventilsätet för att bli tät. Kanske hade ventilen i vissa lägen hakat upp sig på kanten när den skulle stängas och därför inte tätat. Om det skulle gå att få bort kanten skulle kanske ventilen fungera bättre. Men frågan återstod om det var det enda problemet med motorn som inte startade.

avdelare