Titel

Kolvrengöring

Var och en av de tre kolvarna lyftes upp och rengjordes. Speciell uppmärksamhet riktades mot kolvringarna som måste sitta lösa på kolven. När en kolvring gick sönder uppstod problemet att kunna få tag på rätt verktyg för att montera en ersättningsring. Det var svårt att hitta verktyg för så stora dimensioner på kolven som dessa motorer har.


Kolven upptagen ur cylindern. Foto: Lennart FahlénNär topplocken plockades bort gick det att lyfta upp varje kolv med hjälp av den gamla traversen som finns i taket. Takhöjden tillät emellertid inte att kolvarna lyftes ur dieselmotorn helt och hållet utan de fick lyftas upp och stå kvar ovanpå motorn, uppallade på träbitar.

Rengöring av kolven.Varje kolv gjordes ren från smuts och sot genom att den tvättades med smörjolja och lacknafta samt putsades med smärgelduk. Speciellt hade de fem kolvringarna beckat fast av gammalt inbränt sot och det krävdes hårt arbete med försiktig hand för att få loss dem.

På kolv ett satt en kolvring fast så hårt att den inte gick att få loss. Tillslut ledde försöken att få loss den till att den i stället gick av. Dessbättre finns ett lager reservringar att tillgå.

Nästa problem var hur den nya kolvringen skulle fås på plats. För att spänna ut den trånga ringen så att den går att trä över kolven behövs en kolvringstång men en sådan gick inte att finna bland de kvarlämnade verktygen runt dieselmotorn. Tången måste passa kolvringar av betydligt större dimension än de vanligt förekommande.

Kolvringstång.Genom personlig kontakt hos ett varv som hanterat gamla dieselmotorer gick det att få tag på en stor kolvringstång men som ändå är något för liten. Den gick dock att modifiera genom att hållarna slipades ner något så att den till slut faktiskt kunde hantera rätt dimension av kolvring.

avdelare