Titel

Installation av bränsletank

Som ny bränsletank till dieselmotorn återanvändes en av de gamla fotogentankarna som fanns i kraftstationen. Men istället för att återanvända det gamla bränslefiltret som hörde till anläggningen så införskaffades ett lite nyare och enklare filter. Bränslerör drogs sedan från tanken, via filtret, till motorn.

Lennart och Lasse drar rör till bränsletanken. Foto: Peter.Förr försågs varje motor med bränsle från en 250 liters dagtank som stod högt upp på en hylla. Brännolja pumpades för hand upp till dagtanken från en stor 6000 liters tank som utgjorde kraftverkets bränsleförråd. För att kunna restaurera och provköra en maskin idag behövs inte den stora dagtanken. Istället återanvändes en mindre fotogentank på 50 liter som ny dieseltank. En hylla sattes upp i närheten av motorn för tanken. Fotogen användes ursprungligen vid starten av motorerna innan driften kopplades om till brännolja, men efter restaureringen kommer endast dieselolja att användas.

Det gamla bränslefiltret. Foto: Peter.Dieseltanken monterades högt upp för att få självtryck ner till motorn. Men på väg till motorn ska bränslet passera ett bränslefilter. Det gamla bränslefiltret hade två funktioner, dels att rensa bort smuts och vatten, och dels att förvärma bränslet. I filtret fanns ett finmaskigt nät som fångade upp främmande partiklar innan de åkte vidare in i motorns känsliga bränslesystem med dess små kanaler och precisa munstycken. Förvärmningen var ett sätt att göra bränslet mer lättflytande och det skedde genom att det avgående, varma kylvattnet från motorn passerade genom rör inne i bränslefiltret.

Det 'nya' bränslefiltret. Foto: Peter.Istället för att försöka återanvända det gamla bränslefiltret, som egentligen är för stort för dagens behov, installerades ett annat, mindre bränslefilter. Dessutom behöver ingen förvärmning av bränslet ske längre, modern dieselolja är tillräckligt lättflytande ändå. Det nyinstallerade filtret kommer från ett gammalt fartyg och är ett dubbelfilter där man lätt kan skifta aktiv sida när ena delen satt igen. Från bränslefiltret drogs sedan rör vidare till dieselmotorn. Vissa av de gamla rören kunde återanvändas men även en del nya rör köptes in.

avdelare