Titel

Elutrustning

Bland den elektriska utrustningen i kraftstationen på Oscar-Fredriksborg märks först och främst generatorerna. Det var dessa som ursprungligen alstrade all elektricitet för fästningen. Men här finns även de senare tillkomna omformarna för att anpassa den utifrån levererade kraften till fästningens behov. Det finns även den storslagna kontrollpanelen med alla reglage och mätare för att styra och övervaka anläggningen.

Två sammankopplade generatorer. Foto: PeterSyftet med kraftstationen var att producera elektricitet för fästningens behov. Vid den här tiden, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var Rindö ännu inte inkopplad på Vattenfalls elkraftnät. Den lokalproducerade elektriciteten användes bland annat för belysning inne i fästningen, till fyrar och till stridsbelysning, d.v.s. militärens stora 90 cm strålkastare som kunde riktas ut över vattnet. Elen användes också för att ge belysning i kasernerna vid de närbelägna regementena KA1 och I26. All denna elektriska kraft kom från de generatorer som var kopplade till dieselmotorerna i kraftstationen. Två generatorer på vardera 42 kW var kopplade till varje motor. De genererade en spänning på 110 V likström. Elkraftverket kördes normalt under dagtid och laddade då upp ackumulatorer, vilka användes som spänningskälla under övriga tider. Under arbetet med att restaurera delar av utrustningen har framgångsrika försök gjorts att koppla in en av generatorerna till dieselmotorn för att producera en elektrisk ström.

Omformarna. Foto: PeterI mitten av 1920-talet drogs kraftledningar ut till Rindö från fastlandet och Vattenfalls elkraftnät. De elektriska systemen i Oscar-Fredriksborgs fästning var dock fortfarande anpassade till 110 V likström varför två omformare var tvungna att installeras i fästningen. Omformarna, som står i ett eget rum vid sidan av dieselmotorerna, gjorde om 3000 V växelström utifrån till 110 V likström för fästningens behov. Dieselmotorerna kom fortfarande till användning ibland som reservkraftverk eftersom tillförlitligheten på elkraftnätet inte var så hög ännu.

KontrollpanelenFör att styra den elektriska delen av kraftstationen finns en stor kontrollpanel längst ena väggen. Härifrån kontrollerades generatorerna och deras producerade spänning. Det finns separata sektioner för att övervaka kraftförsörjningen till de olika delar som drevs med elektriciteten från generatorerna. Även de senare tillkomna omformarna sköttes härifrån. På kontrollpanelen sitter spänningsförande strömbrytare helt öppet, utan skydd för oavsiktlig beröring.