Titel

Rengöring av kontrollpanel

Kontrollpanelen är för sliten och trasig för att kunna tas i bruk. Trots det gjordes den ren och putsades upp ordentligt samtidigt som dieselmotorn restaurerades. Den vackra marmorväggen med alla elektriska mätare är en sådan framträdande del av kraftstationen att det kändes viktigt att ägna även den lite tid.

Per-Åke putsar på kontrollpanelen. Foto: PeterLängs väggen i kraftstationen sitter en kontrollpanel med reglage och mätare för att styra och övervaka den elektriska utrustningen. Det var här personalen kontrollerade generatorerna och de utgående strömmarna. Den här delen kommer inte att restaureras till fungerade skick under det nuvarande projektet. Utrustningen är mycket sliten och till stor del trasig. Dessutom behövs inte kontrollpanelens funktioner för att bara köra igång en av dieselmotorerna, vilket är det övergripande målet just nu. Men visst vore det roligt att någon gång i framtiden få några lampor att lysa eller någon mätare att ge utslag.

Rosten har färgat marmorn. Foto: PeterDet arbete som i alla fall utfördes var en grundlig rengöring av kontrollpanelen. Liksom dieselmotorerna och annan utrustning i lokal var även panelen mycket smutsig, trasig och full av rost. Panelen utgörs av marmorskivor på vilka de olika mätarna, skyltarna och brytarna har monterats. Marmor är ett isolerande material men valdes säkert också för dess elegans. Under rengöringen tvättades stenen med vatten och samma slags rengöringsmedel som brukar användas på kakel och porslin. Tyvärr hade rosten från den monterade utrustningen trängt in i marmorn och lämnat djupa fläckar som inte gick bort.

Överst en frånskiljare och längre ner en slags omkopplare. Foto: PeterAllt som sitter monterat på marmorskivorna i form av lampor, mätare, rattar, strömbrytare o.s.v. gjordes rent och metallytorna befriades från rost samt polerades. Tyvärr är mycket av den elektriska utrustningen trasig. De stora frånskiljarna går inte att röra längre och flera av strömbrytarnas handtag är avbrutna. Frånskiljarna användes troligtvis för att bryta strömmen när det fortfarande var last på och de är försedda med små släpklackar som behåller spänningen ett ögonblick efter frånslaget för att undvika ljusbågar. Andra strömbrytare användes som omkopplare för att koppla i eller ur olika enheter och delsystem. Tråkigt nog saknas många av emaljskyltarna som suttit på kontrollpanelen vilket gör det svårt att lista ut den exakta funktionen hos de olika enheterna.

avdelare