Titel

Kompressionsproblem

Felsökningen fortsatte på olika sätt för att få motorn att starta och det fanns flera möjliga förklaringar. Men genom att kompressionen uppmättes till att vara alldeles för låg gick det så småningom att ringa in problemet till läckande ventiler. En professionell verkstad anlitades för att slipa ventilerna igen.

Det första försöket att starta den restaurerade motorn hade alltså misslyckats. En misstanke fanns att problemet var en upphöjd kant på ventilen som kanske hade orsakat ett läckage. Kanten svarvades försiktigt bort och ventilen fick en jämnare yta. Men de nya startförsöken som genomfördes misslyckades tyvärr på samma sätt som det tidigare. Vad var det för anledning? Det fanns flera olika tänkbara orsaker.

Avgasröret lagat med silverfärgat bandage. Foto: Peter.Kanske var det stopp någonstans i det långa avgasröret som ligger under plåtar i golvet genom hela maskinrummet. Det var problem att följa det gamla röret hela vägen från maskinen till skorstenen, men på ett ställe gick det i alla fall att konstatera att det hade rostat hål på det. Även om det troligtvis inte var anledningen till att motorn inte startade så var det ändå en god idé att försöka reparera hålet. Några satser med ljuddämparbandage för bilar lindades runt röret. Dessa kommer sedan att hårdna av värmen och förhoppningsvis sluta tätt. Men för att utesluta andra problem med avgasröret så kopplades det bort från motorn och eventuella avgaser fick gå rakt ut i lokalen under följande startförsök.

Kompressionsprovare inkopplad på cylinder tre. Foto: Peter.Vidare kontrollerades att ventilerna öppnar och stänger på lämpliga tidpunkter i förhållande till kolvarnas lägen. Men allt verkade vara i sin ordning. En kompressionsprovare kopplades in i topplocket för att mäta hur högt tryck det blir i cylindern. Är det inte tillräckligt högt tryck kommer inte dieseloljan att antända och motorn startar inte. Resultatet visade att kompressionen var alldeles för låg på alla tre cylindrarna. Som mest blev trycket lite över 10 kg/cm2, men det måste upp till över 30 kg/cm2. Det betydde att den viktiga kompressionen i cylindern, som byggs upp när kolven pressar ihop luften, läckte ut på något sätt. Genom att noggrant studera ventiler och luftintag när motorn kördes runt med tryckluft gick det till slut att avgöra att det var insugningsventilerna som läckte. Trots att de skulle vara stängda vid tillfället så blåste det ändå ut luft genom dem inifrån cylindern. Det var alltså återigen problem med läckande ventiler, fast att de hade slipats flera gånger med stor noggrannhet.

En nyslipad ventil. Foto: Peter.Varför läckte då fortfarande ventilerna? Var de felaktigt slipade eller berodde det på det lilla glapp som fanns i ventilstyrningen och som gjorde att ventilerna kunde röra sig lite i sidled? För att få hjälp och råd kontaktades Wärtsiläs representant i Stockholm. Wärtsilä är en finländsk tillverkare av stora dieselmotorer. De köpte en gång i tiden upp företaget Nohab och är på så sätt en slags arvtagare till AB Diesels Motorer som tillverkade motorerna i kraftstationen. Teknikerna på Wärtsilä ansåg att problemet berodde på slitaget hos ventilerna och företaget åtog sig att slipa om dem. Följaktligen lossades alla ventiler, både insugnings- och avgasventiler, och lämnades in. Wärtsilä var oerhört generösa och slipade om alla ventiler utan kostnad, eftersom det rör sig om att hjälpa ett ideellt projekt. De förtjänar ett stort tack för sin insats! Efteråt var såväl ventiler som ventilsäten näst intill spegelblanka.

En ventil monteras. Foto: Peter.Ventilerna monterades sedan tillbaka. Det var ett stort arbete eftersom även vipparmarna måste lossas för att få ner ventilerna i topplocket. För att kunna göra ett startförsök krävs tryckluft som genereras av kompressorn. Men efter att kompressorn hade varit igång en stund så uppstod återigen problem med att den skakade loss från sina fästen. Det gick tyvärr inte att fylla tryckluftsflaskorna med önskvärd mängd luft. Ändå utfördes ett försök att starta, med den begränsade luftmängd som hunnit fyllas i flaskorna. Tryckluften orkade bara vrida runt motorn en kort stund innan den stannade. Det blev ingen start den här gången heller. Troligtvis beroende på den otillräckliga startluften. Men en sak var faktiskt annorlunda jämfört med tidigare startförsök. Nu luktade det avgaser i stället för dieselolja runt maskinen. I någon cylinder, vid något tillfälle under startförsöket hade tillräcklig kompression uppstått så att dieseloljan hade tänt!

avdelare