Titel

Lilla dieselmotorn

En till gammal dieselmotor har placerats bland de andra i kraftstationen. Även denna har använts i ett kraftverk på en försvarsanläggning i skärgården men placerades i fästningen på Rindö för att få en bra plats bland andra museiföremål. Det krävdes dock en hel del arbete för att få in den stora maskinen till sin nya plats i den gamla anläggningen. 

Kranen lyfter upp dieselmotornNär militären lämnar sina gamla försvarsanläggningar i skärgården får de ofta en hel del utrustning över. Det är inte alltid möjligt att rädda och bevara alla ålderstigna saker utan mycket rensas ut och försvinner. Därför är det roligt när åtminstone vissa delar kan sparas och tas till vara. Militären på Rindö hade länge en dieselmotor från Torsbergsbatteriet i sitt förråd. Motorn är visserligen mindre och nyare än dieselmotorerna i Oscar-Fredriksborgs fästning, men det är ändå en otymplig pjäs som kräver stora resurser för att förflytta och gott utrymme för att förvara. 

Motorn på väg in genom ytterväggenFör att kunna bevara den och dessutom samla olika dieselmotorer i samma lokal så flyttades den in till bergrummet där kraftstationens egna motorer står. Med lite vilja gick det att hitta plats åt motorn i den redan ganska trånga lokalen. Det är en fördel att placera den i närheten av den stora dieselmotorn som restaurerats eftersom det där finns tillgång till tryckluft och kylvatten, vilket är bra att ha om även den lilla motorn någon gång ska restaureras till körbart skick.

Det var emellertid besvärligt att få in den 2,5 ton tunga dieselmotorn i lokalen och ytterväggen var tvungen att rivas ned tillfälligt för att den vägen lyfta in maskinen. Arbetet att lyfta in den gick bra tack vare professionell hjälp från Norrtälje Mobilkranar. På grund av nivåskillnaden mellan väggen och golvet fördes motorn först över på träpallar för att sedan sänkas ned på golvet med hjälp av domkrafter.

Motorn på plats i kraftstationenDen nya dieselmotorn i samlingen är av modellen Z4C, med fyra cylindrar och 50 hkr. Den är, precis som de större T3K, tillverkad av Aktiebolaget Diesels Motorer, fast 1914 i stället för 1910, och den är i gott skick för sin ålder. Maskinen hade stått i Torsbergsbatteriet vid Hemmesta på Värmdö tidigare. Med hjälp av remdrift (ett knippe kilremmar) var motorn kopplad till en generator som producerade elektricitet för anläggningen. Torsbergsbatteriet, som blev färdigt 1926, var en del av Vaxholms yttre befästningslinje och tillhörde därmed nästa generation av skärgårdsförsvar, efter Oscar-Fredriksborgs fästning på Rindö.

Foto ur broschyren från utställningen. Z4C motorn till vänster.Just det här exemplaret var faktiskt med som ett utställningsföremål från AB Diesels Motorer på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Z-typen var en mindre motormodell med högre varvtal än den äldre T-typen och den presenterades som en nyhet på mässan. Enligt broschyren var de afsedda som hjälpmaskiner ombord å fartyg, för små belysningsanläggningar, för drift af pumpar och kompressorer, för dieselelektrisk järnväg, för drift af smärre motorbåtar etc. Företaget berättade även stolt hur deras utställda motorer fick rycka in som elproducenter under pågående mässa när den utifrån kommande kraftförsörjningen plötsligt blev avbruten.

avdelare