Titel

Första starten av Z4C

Efter ett omfattande men ändå inte fullständigt restaureringsarbete var det svårt att veta om dieselmotorn skulle starta eller ej. Ett misslyckat startförsök gav nya problem att behandla. Men därefter visade det sig att allt faktiskt fungerade och det gick att få igång maskinen. Motorn verkade må bra trots sin ansenliga ålder av 100 år!

När alla delarna till den restaurerade dieselmotorn Z4C hade monterats och alla rör och slangar var inkopplade blev det dags att försöka starta motorn. Men osäkerheten var stor om den skulle fungera eller ej eftersom långt ifrån hela motorn hade tagits isär och kontrollerats. Till exempel hade inte cylindrarna plockats isär eller kolvarna undersökts. Det fanns med andra ord många osäkerheter kvar beträffande Z4C. Och första startförsöket slutade verkligen med dramatik då en säkerhetsventil öppnade sig med en kraftig smäll på grund av för högt tryck i en cylinder. Efter felsökning vidtog olika ingrepp och justeringar. Bland annat upptäcktes och åtgärdades otäta backventiler i de två fördelningsstycken som delar upp bränslet till cylindrarna.

Nästa startförsök blev däremot lyckat! Startluften, som går in till två cylindrar på den här motorn, satte kolvarna i rörelse tills kompressionen blivit tillräckligt hög för att bränslet skulle kunna antända. Allt fungerade enligt plan och plötsligt gick motorn av egen kraft. Startluftsventilerna kan då stängas för hand. Första körningen gick utan större problem och alla väsentliga delar av motorn verkade fungera. Den gick på alla fyra cylindrarna och varvtalet uppmättes till 535 r/m. Motorns egen kompressor visade sig också fungera bra. Så bra att den kunde ladda tryckluft tillbaka till luftflaskan för insprutningsluft. Det enda som inte fungerade så bra var att en sektion av avgasröret läckte, vilket gav mycket rök i lokalen. Men på det hela taget var det givetvis en stor framgång att det gick att starta motorn. Det var extra roligt att det skedde just nu eftersom Z4C tillverkades 1914 och alltså fyller 100 år i år, 2014.

avdelare