Titel

Första starten

Efter en del nya förberedelser hade det blivit dags att försöka starta motorn igen. Förväntningarna var höga i kraftstationen. De inledande försöken misslyckades och nya felsökningar vidtog. Men sedan hände äntligen det som alla hade väntat på. Motorn gick igång! För första gången kunde de som arbetat med restaureringen se hur motorn beter sig och höra hur den låter.

Efter att ventilerna hade slipats på nytt verkade förutsättningarna goda för att dieselmotorn skulle gå att starta. Ventiltiderna kontrollerades, liksom kylvattnet och smörjningen. Tryckluft fylldes på i tryckluftsflaskorna från ett par dykflaskor. När allt var klart för ett försök vreds startluften på och motorn började gå runt, precis som förut. Förväntningarna var stora när även insprutningsluften för bränslet vreds på, men tyvärr startade inte motorn. Försöket gjordes om en gång till med samma resultat. För att felsöka motorn så luftades bränslesystemet och det var faktiskt en del luft som kom ut. Motorn fungerar inte om det är luftbubblor i bränsleledningarna. Skulle det fungera bättre nu?

Den 12:e oktober 2011 blev en historisk dag i kraftstationen på Oscar-Fredriksborgs fästning. För på eftermiddagen den dagen så körde dieselmotor nr 9041 för första gången på säkert mer än 50 år. Efter två års tålmodigt restaurerande och på dagens tredje startförsök gick den igång. Filmen här intill visar när Lasse, Per-Åke och Lennart, genomförde den första starten.

Allt verkade ha gått bra och motorn körde på alla tre cylindrar. Ingen farlig värme gick att känna på lagren. Flera viktiga system som inte hade provats fullt ut visade sig fungera, så som kylvattenpumpen, motorkompressorn och regulatorn. I början gick emellertid varvtalet upp oroväckande högt, över 285 varv per minut mot förväntade 250 - 260, men efter en stund sjunk det ner. Det enda tråkiga var att motorn skvätte mycket olja omkring sig när den gick. Förr satt plåtar runt motorn som skydd och det kanske vore en bra idé att försöka återmontera dessa inför nästa körning.

avdelare