Titel

Småmotorerna i museet

I fästningen finns mycket annat förutom kraftstationen. Bland annat har en liten samling med gamla motorer byggts upp. Motorerna har anknytning till platsens marina och militära historia. De tillhör olika generationer och har haft olika användningsområden. Två har suttit i mindre båtar och en var till för utbildning.

I anslutning till kraftstationen finns ett rum där en del gamla saker förvaras för att komma ur vägen och förhoppningsvis kunna bevaras. Det är som ett litet teknikmuseum där artefakterna har anknytning till fästningen och KA 1. Här finns bland annat tre gamla motorer, betydligt mindre i storlek än dieselmotorerna som producerade ström i kraftstationen, men ändå med sina egna intressanta historier att berätta.

 

Maskin från ångslup. Foto: Peter.Den äldsta motorn är en tvåcylindrig ångmaskin av kompound-typ på ungefär 20 hkr från en okänd tillverkare. Den är från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet och har suttit i ångslup nr 7 eller nr 8. Ångslupen hade tidigare tillhört någon av pansarskeppen i Sverigeklassen men levde sedan kvar på KA 1 som en arbetsbåt för till exempel transporter och minarbeten. Endast ångmaskinen har bevarats från slupen men inte ens den är helt komplett. En av de två så kallade slidstängerna saknas och det finns inte heller någon ångpanna bevarad till maskinen.

 

Motorn till kommendantens båt. Foto: Peter.Vidare har motorn från kommendantens båt bevarats i museet. Kommendanten var den högste befälhavaren på Oscar-Fredriksborgs fästning och han hade en snabb och säkert ganska flott tjänstebåt av trä till sitt förfogande. Bensinmotorn, som är tillverkad runt 1920, har 6 cylindrar och åstadkommer 45 hkr. Den är av märket Penta och modellen heter C6. Penta är en svensk tillverkare av marinmotorer med ursprung i Skara och företaget lever kvar som en del av Volvokoncernen. Motorn verkar vara komplett och det skulle nog vara möjligt att restaurera den till fungerande skick.

 

Utbildningsmotor.Den tredje motorn i den lilla utställningen kan definitivt inte gå för egen maskin, men det var heller aldrig tanken. Det är nämligen en utbildningsmotor som är uppskuren för att synliggöra dess konstruktion. Motorn är en tvåcylindrig dieselmotor som i sitt riktiga utförande gav ungefär 30 hkr. Den tillverkades från 1955 av AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna under modellbeteckningen 1052. Motortypen satt bland annat i deras traktor modell 230 Victor, men exemplaret i fästningen är den marina varianten. Motorn har använts av minutläggningsdivisionen på KA 1 som ett hjälpmedel i utbildningen av maskinister. Genom att den till viss del är uppskuren åskådliggörs motorns konstruktion och inre delar. I lådan undertill finns faktiskt en elmotor som kunde driva runt dieselmotorn för att på ett pedagogiskt sätt demonstrera funktionen.

avdelare