Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Olika delar av motorn smörjs på olika sätt. En central komponent i sammanhanget är lubrikatorn som genom långsamt nedskruvade kolvar trycker ut olja till två mynningar för kolvsmörjning i varje cylinder. Lubrikatorn får sin drivning från en kompressorlänk som matar fram ett drivhjul en liten bit för varje motorvarv. På utsidan av varje cylinder sitter en smörjkopp för vevlagret som sakta droppar olja genom ett rör ner till vevlagret. Det finns även två smörjkoppar för regulatorn och en smörjkopp för kompressoraxeln som långsamt förser dessa med smörjning. Vid varje ramlager finns en liten ihålighet kring själva axeln där olja fylls på. Runt axeln går kedjor för ramlagersmörjning som drar med sig olja upp när axeln roterar. Det finns även ett antal smörjställen för vipparmarna som måste smörjas manuellt med jämna mellanrum.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare