Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Som bränsle idag används det som kallas dieselolja, men förr kunde det vara olika oljor av skiftande kvalitet som gick under det gemensamma namnet brännolja. På motorns bränslepump sitter en manöverratt som gör det möjligt för maskinisten att styra om bränsle över huvud taget ska pumpas in i motorn. Bränslet går i ledningen från dieseltanken och passerar ett synglas på vägen in till pumpen. Inuti pumpen finns en pumpkolv som först suger upp dieselolja från tanken och sedan trycker den vidare ut till cylindrarna. Det är regulatorkolven som avgör hur stor del av dieseloljan som släpps vidare i varje pumpslag och på så sätt regleras effekten. När bränslet kommer till fördelningsstycket delas det upp i tre olika ledningar, en för varje cylinder, innan det når bränsleventilerna på cylindrarnas topplock. När bränsleventilerna öppnas tar tryckluften med sig dieseloljan ner i cylindrarna där det förbränns.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare