Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Motorn kyls med vatten som förvaras i en stor tank i kraftstationen. Genom inloppet från tanken kommer kylvattnet fram till motorns egen vattenpump. Pumpkolven får sin kraft från vevaxeln och den trycker ut vattnet till de delar av maskinen som behöver kylning. Här kommer det också in reservkylvatten från en elpump som finns i anslutning till tanken. Den kan användas om det skulle uppstå något problem med motorns gamla vattenpump. Intill pumpen finns det även möjlighet att tömma ut vattnet ur systemet. Genom tre olika tilloppsledningar går vattnet fram till cylindrarnas kylvattenmantlar, vilka utgörs av ett utrymme inne i cylindrarnas väggar. Här spolas vattnet förbi de varma cylindrarna för att kyla ner dem. Därefter går vattnet genom avloppsledningarna i retur till tanken. På samma sätt finns det en kylvattenmantel i kompressorn för att kyla den. Även den komprimerade luften från kompressorn är varm och därför sker en kylning av tryckluften genom ett tjockt vattenrör som sitter utanpå tryckluftsröret mellan kompressorn och tryckluftsflaskorna.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare