Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Motorns rotation driver runt regulatoraxeln och regulatorn via en kraftöverföring från vevaxeln. I regulatorn finns två regulatorvikter som trycks utåt från axeln när hastigheten ökar. Deras avstånd från axeln avgör läget på regulatorexcentern i förhållande till pumpexcentern. Pumpexcentern rör sig fram och tillbaka med regulatoraxelns rotation och är kopplad till bränslepumpens pumpkolv. På samma sätt driver regulatorexcentern bränslepumpens regulatorkolv. Det är förhållandet mellan excentrarna som bestämmer hur stor del av pumpslaget som ska vara öppen för bränsle och därmed regleras motorns effekt. Motorns hastighet bestämmer alltså hur mycket bränsle som pumpas in till förbränningen. Det här förhållandet går även att påverka manuellt genom den ratt för regulatorjustering som sitter under regulatorn. Regulatoraxelns rotation går vidare genom en kraftöverföring till kamaxeln så att även den roterar. Kamaxelns hjul trycker upp vipparmarna vid precis rätt läge för att öppna och stänga de olika ventilerna på varje cylinder.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare