Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Till varje cylinder hör flera ventiler som tillsammans verkställer förbränningens cykel enligt fyrtaktsprincipen. När en kolv är på väg ner är insugningsventilen öppen för att få in luft i cylindern. Luften tas från det omgivande rummet genom luftintagen som egentligen bara är ett metallrör med spaltöppningar i. Kolven trycker ihop luften framför sig när den rör sig uppåt. Den komprimerade luften i cylindern blir mycket varm, ca 500°C. Då öppnas bränsleventilen som med hjälp av tryckluft blåser in diseloljan i den komprimerade luften vars värme gör att bränslet antänder. Förbränningen trycker ner kolven igen och rörelseenergi skapas. Det som blir kvar är avgaser och nästa gång kolven rör sig uppåt igen trycks de ut genom avgasventilen och vidare genom avgasröret. Cylinder nummer ett, längst åt höger, har även en startluftsventil där tryckluft skjuts in för att vid uppstart sätta kolvarna i rörelser.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare