Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

Tryckluften lagras i tryckluftsflaskorna. Två stora flaskor för startluften och en mindre flaska för insprutningsluften. Vad trycket är i flaskorna går att avläsa på manometertavlans tre mätare. Vid start av motorn går tryckluften från de två stora flaskorna genom ledningen för startluften och in till startluftsventilen som finns i topplocket på cylinder ett. Den här luften trycker ner den första kolven som även drar med sig de andra två kolvarna i rörelsen. När motorn går runt blir det möjligt för förbränningen att komma igång. Från den mindre flaskan går tryckluften genom ledningen för insprutningsluften och in till den bränsleventil som sitter i topplocket på varje cylinder. Här används luften för att spruta in dieselolja till förbränningen i cylindern. När motorn går runt driver cylinder nummer tre den kompressor som sitter monterad på motorn. Kompressorn har en insugningsventil som tar in luft från rummet. Luften komprimeras sedan i två steg, först med lågtryckskolven till ca 12 bar och sedan med högtryckskolven till drygt 40 bar. Resultatet blir ny tryckluft som går igenom ledningen för uppladdning av luftflaskorna och in i flaskorna.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare