Titel

Motorkomponenter

Trots dieselmotorernas höga ålder är de ändå resultatet av avancerad teknik och hantverksskicklighet. De är komplicerade maskiner bestående av flera olika delsystem som måste samverka, vilket kan göra det besvärligt att förstå den grundläggande konstruktionen. Därför presenteras här en översikt över de olika delsystemen och vilka komponenter som ingår i dem.

För att underlätta förståelsen för motorns konstruktion kan man dela upp funktionen i några olika delsystem med olika ansvarsområden. De är alla viktiga för att motorn ska fungera korrekt och de är alla omsorgsfullt utarbetade. Välj något av delsystemen i menyn till höger för att se dess viktigaste komponenter bli markerade i bilden.

Förbränning Bränsle Tryckluft Reglersystem Kylning Smörjning

avdelare