Titel

Beställningssedlar

När dieselmotorerna skulle köpas in till fästningen skrev leverantören ett par beställningssedlar över vad som blivit överenskommet med kunden. De ger oss idag en värdefull inblick i hur leveransen utformades för dessa specifika motorer. De utgör också ett spännande tidsdokument från år 1910 och gör dem värda en närmare presentation.

Ordernummer 9041, sid 1.Ordernummer 9041, sid 2.Ordernummer 10017, sid 1.Ordernummer 10017, sid 2.

AB Diesels Motorers gamla företagsarkiv finns på Landsarkivet i Göteborg. Där finns de ursprungliga beställningssedlarna för dieselmotorerna till Oscar-Fredriksborgs fästning. Det var inte militären som beställde motorerna direkt av AB Diesels Motorer utan det gick istället genom företaget Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget som säkert var entreprenör för hela kraftverket. Nya förenade elektriska AB var ett verkstadsföretag i Ludvika som senare köptes upp av ASEA.

9041 10017

Det rör sig om två beställningssedlar, en för varje motor, på två sidor var. Den första har ordernummer 9041. Den andra hade ursprungligen ordernummer 10015, men det har strukits över och blivit nummer 10017 istället. Dessutom har ordernumret för den första maskinen, 9041, lagts till på den andra beställningssedeln. Bägge beställningssedlar är från samma datum, 11 maj 1910, så det är märkligt att de inte har ordernumren efter varandra. Det kanske ändå är en indikation på att det hade funnits en tidigare beställning på endast en motor som sedan slagits ihop med en senare beställning på ännu en. De två beställningssedlarna innehåller i princip samma information men vissa formuleringar och detaljer skiljer sig åt.

Datum Grund

Motorerna beställdes den 11 maj 1910, skulle levereras med pråm från fabriken den 11 juli och vara igång den 15 september samma år. Men redan den 1 juni skulle grundbultar och murplattor avsändas. Förmodligen för att låta anläggningsarbetarna på fästningen få tid att göra fundamentet för montering av maskinerna.

Dynamo Olja

Motorerna är avsedda för drift av dynamo, eller generator som det kallas idag. Som bränsle specificeras brännolja för order 9041 respektive råolja för order 10017. Vid den här tiden förväntades dieselmotorerna klara många olika typer av olja, såväl oraffinerad som raffinerad, beroende på vad som fanns till hands. Begreppet dieselolja användes ännu inte.

Förbrukning Målning

På flera ställen har man valt att inte skriva ut exakt vilka förhållanden som skulle gälla utan nöjt sig med att skriva att det ska vara som vanligt. Kanske var det självklarheter som alla kände till eller så var det för mycket arbete att skriva in all information på skrivmaskinen. Speciellt lustig är den lakoniska beskrivningen att målningen skulle utföras snygg.

Två bränslebehållare på 250 liter. Foto: PeterEn av fotogenbehållarna på 50 liter. Foto: PeterTravers eller 'blockvagn'. Foto: PeterInställningsratt för varvtal. Foto: Peter

Rör Behållare

AB Diesels Motorer stod för rördragningen i kraftstationen. De levererade även olika behållare för bränsle och olja. De flesta gamla behållare och cisterner finns kvar i anläggningen idag.

Montering

De ansvarade även för transport och montering. Tydligen hade de tänkt anlita beställarens hantlangare vid monteringen, men ångrade sig och tog hand om detta på egen hand.

Travers

På 10017:ans beställning framgår det att AB Diesels Motorer också levererade traversen som sitter i taket.

Reglering

Som en extra anmärkning för dessa motorer har ett tillägg gjorts på beställningssedeln att varvtalet måste kunna ändras för hand. Det kanske beror på att dieselmotorerna skulle driva generatorer vars producerade spänning kan ha krävt en finjustering. Det finns i alla fall en extra justeringsratt under regulatorn för att uppnå detta.

Ritningar

Efter information om reservdelar kommer, på sida två, en lista över speciella ritningar för just dessa motorer. Vissa av ritningarna verkar härstamma från förbättringar eller reparationer som gjorts lång tid efter leveransen. Till exempel är ritningen för den förstärkta vevaxeln daterad till 1917.

avdelare